Ordinacija

CENTAR ZA INTEGRATIVNE PROCEDURE I SUPLEMENTE DR HOLISTIC

 

Svi suplementi na sajtu Supplemento, preporučeni su od strane Centra za
integrativne procedure i suplemente dr Holistic
Centar za integrativne procedure i suplemente osnovao je mr sc. dr Slobodan
Dunjić. Njegova želja je bila da na jednom mestu objedini usluge klasičnog
medicinskog pristupa sa alternativnim metodama tretmana obolelih, kako bi
pacijenti imali najkvalitetniji pristup u lečenju svog zdravstvenog stanja.
Naša vizija je da pomognemo ljudima da održe dobro zdravstveno stanje i da
preventiraju razvoj bolesti, kao i da pomognemo da ishod lečenja već obolele
osobe bude bolji i brži.
Holistički pristup u lečenju podrazumeva lečenje obolele osobe kao celine, a ne
“lečenje” samih simptoma oboljenja. Lečenje podrazumeva i pronalaženje
uzročnih faktora koji se nalaze u korenu oboljenja kod svake osobe.
Određenim tehnikama je neophodno naći pravi uzrok poremećene ravnoteže u
organizmu, a onda, primenom individualne(personalizovane) terapije za tu
osobu, pristupa se rešavanju uzroka nastanka bolesti. Personalizovana-
holistička medicina objedinjuje sva poznata i priznata znanja i tehnike
alternativne medicine sa standardnim procedurama klasične medicine. Među
njima se nalaze aromaterapija, Ajurvedanska medicina, homeopatija,
Tradicionalna kineska medicina, savetovanje o ishrani…
top